Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
AUTOMATION - Lập trình PLC HMI SCADA Hệ thống XL nước cấp và nước thải
   

Thiết kế - thi công tủ điện điều khiển MCC, PLC, DCS
Lập trình PLC - HMI - SCADA các hệ thống xử lý nước RO, nước cấp, hệ thống xử lý nước thải.

[Xem thêm...]

Giám sát Hệ thống xử lý nước thải qua Internet
   

Giữ nguyên PLC hiện hữu, lắp bộ IoT Gateway để kết nối Internet với các tính năng:
- Hiển thị giao diện như HMI, SCADA đang sử dụng.
- Lưu trữ các giá trị đo, số liệu vận hành, nhật ký hoạt động của thiết bị.
- Truy xuất dữ liệu lịch sử dạng đồ thị, bảng theo ngày.
- Giám sát từ xa qua intern...

[Xem thêm...]

IoT: Thực hiện các dự án giám sát, điều khiển, xử lý dữ liệu qua Internet.
   

Thiết kế phần cứng, phần mềm các dự án IoT Automation.

[Xem thêm...]

Thi công hệ thống gọi y tá
   

Thi công hệ thống gọi y tá bệnh viện

[Xem thêm...]

ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
   

Sửa chữa: PLC, DDC, BMS, HMI, Biến tần, Board mạch điện tử công suất, Power supply,

[Xem thêm...]

AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
   

Thực hiện các dự án về giám sát và quản lý năng lượng nhà máy

[Xem thêm...]

PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
   

Lập trình tự động hóa hệ thống Xử lý nước thải
Nhà máy Nestle Bình An - KCN Amata
Sử dụng PLC hãng Rockwell Automation

[Xem thêm...]

Lập trình Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
   

Tự động hóa hệ thống xử lý nước RO - Nhà máy Number One Chu Lai

[Xem thêm...]

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
   

Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 300
SCADA: Wincc

[Xem thêm...]

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
   

Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 1200
HMI: KTP1000

[Xem thêm...]