Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet
   

Nâng cấp PLC hiện hữu để kết nối Internet với các tính năng:
- Hiển thị giao diện như HMI, SCADA đang sử dụng.
- Lưu trữ các giá trị đo, số liệu vận hành, nhật ký hoạt động của thiết bị.
- Truy xuất dữ liệu lịch sử dạng đồ thị, bảng theo ngày.
- Giám sát từ xa trên máy tính, internet, điện th...

[Xem thêm...]

Coolmay HMI: giao tiếp HMI MT9070KH và PLC Omron CP1E
   

HMI Coolmay MT9070KH
PLC Omron CP1E

[Xem thêm...]

S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE
   

Siemens S7 1200
Delta DVP
Giao tiếp Modbus RTU

[Xem thêm...]

S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14
   

Tia Portal V14 SP1
S7 300: CPU 314C-2 PN/DP
Drive: SINAMICS G120 CU240E-2 PN
Telegram: Standard telegram 1, PZD-2/2

[Xem thêm...]