Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Download

1. THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN GSM: TH-10G

2. THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN TRẠM BƠM TỪ XA: TH-GPC

3. MODULE GỬI TIN NHẮN SMS CHO PLC S7 SIEMENS: TH-S7G