Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14

S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14

   
Tia Portal V14 SP1
S7 300: CPU 314C-2 PN/DP
Drive: SINAMICS G120 CU240E-2 PN
Telegram: Standard telegram 1, PZD-2/2

Tia Portal V14 SP1 S7 300: CPU 314C-2 PN/DP Drive: SINAMICS G120 CU240E-2 PN Telegram: Standard telegram 1, PZD-2/2

 


Các tin khác:
Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet
Coolmay HMI: giao tiếp HMI MT9070KH và PLC Omron CP1E
S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE

</html>