Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp

AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp

   

Tư vấn giải pháp nâng cấp, thiết kế, thi công hệ thống điện tự động hóa nhà máy.
Cải tạo, nâng cấp, máy CNC, máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất.

1. Nâng cấp máy giặt công nghiệp từ điều khiển bằng vi xử lý sang thiết bị PLC và HMI hãng Delta

 -->   

2. Nâng cấp tủ điện điều khiển máy cắt tự động từ Timer sang PLC

  

 


Các tin khác:
Thiết bị gửi SMS cho PLC S7 Siemens
Thiết bị giám sát và điều khiển từ xa GSM/SMS
IoT: Thực hiện các dự án giám sát, điều khiển, xử lý dữ liệu qua Internet.
Giám sát Hệ thống xử lý nước thải qua Internet
AUTOMATION - Lập trình PLC HMI SCADA Hệ thống XL nước cấp và nước thải
Lập trình Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
Thi công hệ thống gọi y tá
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7

</html>