Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Giám sát Hệ thống xử lý nước thải qua Internet

Giám sát Hệ thống xử lý nước thải qua Internet

   

Giữ nguyên PLC hiện hữu, lắp bộ IoT Gateway để kết nối Internet với các tính năng:
- Hiển thị giao diện như HMI, SCADA đang sử dụng.
- Lưu trữ các giá trị đo, số liệu vận hành, nhật ký hoạt động của thiết bị.
- Truy xuất dữ liệu lịch sử dạng đồ thị, bảng theo ngày.
- Giám sát từ xa qua internet trên máy tính, điện thoại.
- Hổ trợ nhiều dòng PLC trên thị trường.
- Giao diện Webserver, không cần cài đặt phần mềm.

 

Ứng dụng IoT vào giám sát hệ thống Xử lý nước thải qua internet với các tính năng:

👉 Quan trắc và lưu trữ các chỉ số: lưu lượng, pH, DO, COD, TSS, Mlss, ...

👉 Theo dõi Online trạng thái hoạt động của các thiết bị, bơm, máy khuấy, ....

👉 Giám sát năng lượng điện tiêu thụ, tổng khối lưu lượng vào ra ...

👉 Hiển thị cảnh báo lỗi hệ thống.

👉 Lưu lại lịch sữ vận hành của thiết bị.

👉 Truy xuất số liệu lịch sử theo ngày, xuất file excel báo cáo.

👉 Chương trình Web server thiết kế linh hoạt theo yêu cầu khách hàng.

 


Các tin khác:
</html>