Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

   

Lập trình tự động hóa hệ thống Xử lý nước thải
Nhà máy Nestle Bình An - KCN Amata
Sử dụng PLC hãng Rockwell Automation

Hệ thống Xử lý nước thải Nestle Bình An

Cấu hình hệ PLC Rockwell Automation RsLogix:


Các tin khác:
</html>