090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7
   

Khảo sát, khắc phục sự cố các hệ thống tự động hóa PLC, HMI, SCADA 24/7
tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Đáp ứng hầu hết các hãng PLC trên thị trường Việt Nam.
Thời gian xử lý nhanh.

[Xem thêm...]