090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7
   

Khảo sát, khắc phục sự cố các hệ thống tự động hóa PLC, HMI, SCADA 24/7
tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Đáp ứng hầu hết các hãng PLC trên thị trường Việt Nam.
Thời gian xử lý nhanh.

[Xem thêm...]

AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp
   

Tư vấn giải pháp nâng cấp, thiết kế, thi công hệ thống điện tự động hóa nhà máy.
Cải tạo, nâng cấp, máy CNC, máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất.

[Xem thêm...]