Tự động hóa Hệ thống xử lý nước


Chuyên thiết kế - thi công tủ điện điều khiển PLC. Lập tr...

[Xem thêm...]

Cải tạo hệ thống điện điều khiển máy công nghiệp


Nhận thi công hệ thống điện nhà máy. Cải tạo, nâng cấp, b...

[Xem thêm...]

Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC


Thiết kê, cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển PLC chuyên...

[Xem thêm...]

Thi công hệ thống gọi y tá


Thi công hệ thống gọi y tá bệnh viện

[Xem thêm...]

Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp


Chúng tôi nhận thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu. Nhận b...

[Xem thêm...]

Tự Động Hóa Nhà Máy


SCADA quản lý sản xuất và giám sát năng lượng

[Xem thêm...]