090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
AUTOMATION - Hệ thống xử lý nước và nước thải
   

Thiết kế - thi công tủ điện điều khiển PLC, DCS
Lập trình PLC - HMI - SCADA các hệ thống xử lý nước RO, nước cấp, hệ thống xử lý nước thải.

[Xem thêm...]

AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp
   

Tư vấn giải pháp nâng cấp, thiết kế, thi công hệ thống điện tự động hóa nhà máy.
Cải tạo, nâng cấp, máy CNC, máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất.

[Xem thêm...]

ELECTRIC - Cung cấp tủ điện PLC, PCS, DCC, MCC
   

Thiết kê, cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển PLC chuyên nghiệp theo yêu cầu thiết kế

[Xem thêm...]

Thi công hệ thống gọi y tá
   

Thi công hệ thống gọi y tá bệnh viện

[Xem thêm...]

ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
   

Sửa chữa: PLC, DDC, BMS, HMI, Biến tần, Board mạch điện tử công suất, Power supply,

[Xem thêm...]

AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
   

Thực hiện các dự án về giám sát và quản lý năng lượng nhà máy

[Xem thêm...]

PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
   

Lập trình tự động hóa hệ thống Xử lý nước thải
Nhà máy Nestle Bình An - KCN Amata
Sử dụng PLC hãng Rockwell Automation

[Xem thêm...]

Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
   

Tự động hóa hệ thống xử lý nước RO - Nhà máy Number One Chu Lai

[Xem thêm...]

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
   

Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 300
SCADA: Wincc

[Xem thêm...]

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
   

Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 1200
HMI: KTP1000

[Xem thêm...]