090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
IoT: Thực hiện các dự án giám sát, điều khiển, xử lý dữ liệu qua Internet.

IoT: Thực hiện các dự án giám sát, điều khiển, xử lý dữ liệu qua Internet.

   
Thiết kế phần cứng, phần mềm các dự án IoT Automation.


Các tin khác:
Giám sát Hệ thống xử lý nước thải qua Internet
AUTOMATION - Lập trình PLC HMI SCADA Hệ thống XL nước cấp và nước thải
AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp
Lập trình Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
Thi công hệ thống gọi y tá
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

</html>