090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet
   

Thiết kế SCADA sử dụng bộ Visual Studio 2017
- Giám sát trên máy tính, internet, điện thoại.
- Không phải mua license SCADA của hãng.
- Linh hoạt trong việc truy xuất và quản lý dữ liệu.
- Phần mềm gọn nhẹ, ít chiếm tài nguyên của máy tính.

[Xem thêm...]

S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE
   

Siemens S7 1200
Delta DVP
Giao tiếp Modbus RTU

[Xem thêm...]

S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14
   

Tia Portal V14 SP1
S7 300: CPU 314C-2 PN/DP
Drive: SINAMICS G120 CU240E-2 PN
Telegram: Standard telegram 1, PZD-2/2

[Xem thêm...]

Coolmay HMI: giao tiếp HMI MT9070KH và PLC Omron CP1E
   

HMI Coolmay MT9070KH
PLC Omron CP1E

[Xem thêm...]