090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE

S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE

   
Siemens S7 1200
Delta DVP
Giao tiếp Modbus RTU

Giao tiếp truyền nhận dữ liệu giữa 02 PLC: S7 1200 của Siemens và PLC DVP-12SE của Delta qua chuẩn Modbus RTU (RS485) S7 1200: Master DVP-12SE: Slave


Các tin khác:
Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet
Coolmay HMI: giao tiếp HMI MT9070KH và PLC Omron CP1E
S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14

</html>