090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

   
Thiết kế SCADA sử dụng bộ Visual Studio 2017
- Giám sát trên máy tính, internet, điện thoại.
- Không phải mua license SCADA của hãng.
- Linh hoạt trong việc truy xuất và quản lý dữ liệu.
- Phần mềm gọn nhẹ, ít chiếm tài nguyên của máy tính.

===================================================================

Thiết kế hệ SCADA sử dụng công cụ Visual Studio 2017.

Sử dụng file *.dll của chính hãng để truy xuất dữ liệu, tags từ PLC.

Tạo history: file report, trend, alarm

 


Các tin khác:
Coolmay HMI: giao tiếp HMI MT9070KH và PLC Omron CP1E
S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14
S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE

</html>