Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

Ngày đăng:  
Đã xem: lượt

Thiết kế SCADA sử dụng bộ Visual Studio 2017
- Giám sát trên máy tính, internet, điện thoại.
- Không phải mua license SCADA của hãng.
- Linh hoạt trong việc truy xuất và quản lý dữ liệu.
- Phần mềm gọn nhẹ, ít chiếm tài nguyên của máy tính.

===================================================================

Thiết kế hệ SCADA sử dụng công cụ Visual Studio 2017.

Sử dụng file *.dll của chính hãng để truy xuất dữ liệu, tags từ PLC.

Tạo history: file report, trend, alarm

 


Các tin khác:

</html>