Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

   
Thiết kế SCADA sử dụng bộ Visual Studio 2017
- Giám sát trên máy tính, internet, điện thoại.
- Không phải mua license SCADA của hãng.
- Linh hoạt trong việc truy xuất và quản lý dữ liệu.
- Phần mềm gọn nhẹ, ít chiếm tài nguyên của máy tính.

===================================================================

Thiết kế hệ SCADA sử dụng công cụ Visual Studio 2017.

Sử dụng file *.dll của chính hãng để truy xuất dữ liệu, tags từ PLC.

Tạo history: file report, trend, alarm

 


Các tin khác:

</html>