090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

Giám sát các hệ thống PLC từ xa qua mạng Internet

   
Nâng cấp PLC hiện hữu để kết nối Internet với các tính năng:
- Hiển thị giao diện như HMI, SCADA đang sử dụng.
- Lưu trữ các giá trị đo, số liệu vận hành, nhật ký hoạt động của thiết bị.
- Truy xuất dữ liệu lịch sử dạng đồ thị, bảng theo ngày.
- Giám sát từ xa trên máy tính, internet, điện thoại.
- Không phải mua license SCADA của hãng.
- Giao diện Webserver, không cần cài đặt phần mềm.

===================================================================

Ứng dụng IoT vào giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu hệ thống PLC từ xa qua internet

 


Các tin khác:
Coolmay HMI: giao tiếp HMI MT9070KH và PLC Omron CP1E
S7 300: Sinamics G120 Drive Profinet Configuration step by step in Tia Portal V14
S7 1200 giao tiếp Modbus RTU với PLC Delta DVP 12SE

</html>