090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

   
Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 300
SCADA: Wincc

Các tin khác:
AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
Thi công hệ thống gọi y tá
ELECTRIC - Cung cấp tủ điện PLC, PCS, DCC, MCC
AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp
AUTOMATION - Hệ thống xử lý nước và nước thải
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

</html>