Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

Ngày đăng:  
Đã xem: lượt

Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 300
SCADA: Wincc


Các tin khác:
Khắc phục sự cố PLC 24/7
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart
SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
Tự Động Hóa Nhà Máy
Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp
Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC

</html>