090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn

   
Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 300
SCADA: Wincc

Các tin khác:
</html>