PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

   
Lập trình tự động hóa hệ thống Xử lý nước thải
Nhà máy Nestle Bình An - KCN Amata
Sử dụng PLC hãng Rockwell Automation

Hệ thống Xử lý nước thải Nestle Bình An

Cấu hình hệ PLC Rockwell Automation RsLogix:


Các tin khác:
Khắc phục sự cố PLC 24/7
SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
Tự động hóa Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
Tự Động Hóa Nhà Máy
Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp
Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC

</html>