090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

   
Lập trình tự động hóa hệ thống Xử lý nước thải
Nhà máy Nestle Bình An - KCN Amata
Sử dụng PLC hãng Rockwell Automation

Hệ thống Xử lý nước thải Nestle Bình An

Cấu hình hệ PLC Rockwell Automation RsLogix:


Các tin khác:
AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
Thi công hệ thống gọi y tá
ELECTRIC - Cung cấp tủ điện PLC, PCS, DCC, MCC
AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp
AUTOMATION - Hệ thống xử lý nước và nước thải
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai

</html>