Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Sửa chửa cải tạo công trình

Sửa chửa cải tạo công trình

   

Thực hiện cải tạo, sửa chữa, sơn nước tất cả các công trình dân dụng, công nghiệp, bệnh viện, văn phòng

 

KS.XD Vũ Hồng - Phó Giám đốc Công ty với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành Xây dựng.

Một số hình ảnh công trình đã và đang thực hiện:

1. Cải tạo hệ thống thu gom nước thải - Bệnh viện Đa khoa Sài gòn

 


Các tin khác:
</html>