Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart

Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart

   
Hệ BMS Andover Continumm - Schneider Electric
- Chuẩn giao tiếp: BACnet MSTP
- Infinet bXC1: Ethernet TCP/IP to BACnet MSTP Controller
- b-Linkac RS-485 repeater
- b3800&b3600 Infinity controller

Tủ điện động lực hệ Chiller

 

Tủ điện điều khiển DDC


Các tin khác:
Thi công công trình nhà dân ở Bình Tân bàn giao cuối năm 2019
Thi công công trình nhà dân ở Bình Tân bàn giao giữa năm 2020
Thi công nhà xưởng, văn phòng
Sửa chửa cải tạo công trình
Thi công nhà phố - biệt thự

</html>