Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
EX3G-43H/KH-10MT-2AD1DA
  • EX3G-43H/KH-10MT-2AD1DA Thanh Hoàng
Hình: HMI/PLC all-in-one Coolmay

EX3G-43H/KH-10MT-2AD1DA

Nhà sản xuất: Coolmay

- Kích thước màn hình HMI 4.3inch 480*272, 60k color
- CPU: ARM9 400MHz; ROM 128M; RAM 64M
- OS: WINCE 5.0

Trạng thái:THÔNG TIN SẢN PHẨM


👉 Kích thước màn hình HMI 4.3inch 480*272, 60k color
👉 CPU: ARM9 400MHz; ROM 128M; RAM 64M
👉 OS: WINCE 5.0
👉 Tích hợp 5DI, 5DO Transistor (phát xung tốc độ cao 10khz).

👉 Tích hợp 2AI (0-20mA, 4-20mA, 0-10V, J/K thermocouple, PT100, NTC temperature) 12bit.
👉 Tích hợp 1AO (0-20mA, 4-20mA, 0-10V).
👉 Tích hợp cổng Mini USB download PLC
👉 Tích hợp cổng RS232 download PLC/Commnunication
👉 Tích hợp cổng USB download HMI
👉 Tích hợp cổng USB 2.0: alarm log, data log
👉 Phần mềm lập trình PLC: GX developer hoặc GX Works2
👉 Phần mềm lập trình HMI: CoolmayHMI V5.86

 

Dimension:

 

Hardware Interface: