Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
EX3G-100HA-32MR-2AD1DA-485P
  • EX3G-100HA-32MR-2AD1DA-485P Thanh Hoàng
Hình: HMI/PLC all-in-one Coolmay

EX3G-100HA-32MR-2AD1DA-485P

Nhà sản xuất: Coolmay

- Kích thước màn hình HMI 10 inch 1024*600, 60k color
- CPU: CORTEX A8 720MHz-1GHz; ROM 128M; RAM 128M
- OS: WINCE 7.0

Trạng thái:THÔNG TIN SẢN PHẨM


👉 Kích thước màn hình HMI 10 inch 1024*600, 60k color
👉 CPU: CORTEX A8 720MHz-1GHz; ROM 128M; RAM 128M
👉 OS: WINCE 7.0
👉 Tích hợp 16DI, 16DO relay.
👉 Tích hợp 2AI (0-20mA, 4-20mA, 0-10V, J/K thermocouple, PT100, NTC temperature) 12bit.
👉 Tích hợp 1AO (0-20mA, 4-20mA, 0-10V).
👉 PLC: tích hợp 1 cổng Mini USB download PLC, 1 cổng RS232 download PLC, 1 cổng RS485 communication
👉 HMI: tích hợp 1 cổng USB download HMI, 1 cổng USB 2.0: alarm log, data log

👉 Nguồn cấp: 24Vdc(4-6W)

👉 Option: Ethernet port, wifi port (liên hệ kinh doanh)

 

Model cùng loại:

STT Thiết bị Giá
1 EX3G-100HA-32MT-485P (ngõ ra transistor) Liên hệ
2 EX3G-100HA-32MR-xADxDA-485P (xADxDA: 16AD8DA max) Liên hệ

 

Download:

STT Phần mềm/ tài liệu File
1 Phần mềm PLC GX Works2 V1.77F download
2 Phần mềm HMI Coolmay HMI V5.68 download

 

Dimension:

 

Hardware Interface: