Tuyển dụng

Hiện nay Công ty Thanh Hoàng cần tuyển các vị trí sau: thời gian nhận hồ sơ đến 30/06/2018

1. Nhân viên kỹ thuật: số lượng 01

- Trình độ: Trung cấp, cao đẳng một trong các ngành: Điện, điện tử, cơ điện, tự động hóa

- Yêu cầu: biết lập trình bo mạch nhúng Orange PI, lập trình MCU, thiết kế PCB

2. Cử nhân IT: số lượng 01

- Trình độ: cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghê thông tin

- Yêu cầu: Lập trình web, lập trình CSDL, C#, Smartphone App.

Hồ sơ gửi về Email: thanhhoangltd@gmail.com