090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Tuyển dụng

Hiện nay Công ty Thanh Hoàng cần tuyển các vị trí sau: thời gian nhận hồ sơ đến 30/06/2019

1. Nhân viên kỹ thuật:

- Trình độ: Trung cấp, cao đẳng một trong các ngành: Điện, điện tử, cơ điện, tự động hóa

- Yêu cầu: biết lập trình bo mạch nhúng Orange PI, lập trình MCU, thiết kế PCB

2. Cử nhân/ thực tập sinh IT: 

- Trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghê thông tin

- Yêu cầu: Biết 1 trong những: lập trình web, lập trình CSDL, C#.

Hồ sơ gửi về Email: thanhhoangltd@gmail.com