Thanh Hoàng Thanh Hoàng 090 3612246 Thanh Hoàng Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Module gửi tin nhắn SMS cho PLC Siemens S7-300/400/1200/1500
  • Module gửi tin nhắn SMS cho PLC Siemens S7-300/400/1200/1500 | Công Ty TNHH TMDV Xây Dựng Thanh Hoàng
  • Hình: Module gửi tin nhắn SMS cho PLC Siemens S7-300/400/1200/1500

Module gửi tin nhắn SMS cho PLC Siemens S7-300/400/1200/1500

Nhà sản xuất: Thanh Hoàng

Model: TH-S7G
- Gửi SMS từ các hệ PLC S7 Siemens tới điện thoại.
- Điều khiển Set/Reset Tags trong khối DB bằng tin nhắn SMS.
- Kết nối PLC qua cổng Ethernet RJ45.
Made in Vietnam
BẢO HÀNH: 12 tháng
* Free ship toàn quốc *

Trạng thái:THÔNG TIN SẢN PHẨM


Download:

1. Hướng dẫn sử dụng​

2. Thông số kỹ thuật

3. Phần mềm cài đặt

4. Driver thiết bị

 

MODULE GỬI TIN NHẮN SMS CHO PLC SIEMENS S7-300/400/1200/1500 - MADE IN VIETNAM BY THANH HOÀNG

 

 

 

Giới thiệu:

👉 Thiết bị TH-S7G được sử dụng để gửi tin nhắn SMS từ các hệ PLC S7-300/400/1200/1500 đến các số điện thoại đã cài đặt; Set/Reset các Tag Bool từ xa bằng lệnh SMS.

👉 Thiết bị được kết nối với PLC S7 qua cổng Profinet.

👉 Đọc 8 bit dữ liệu kiểu "bool" từ khối DataBlock DB bất kỳ trong chương trình PLC. Gửi tin nhắn SMS đến 05 số điện thoại được cài đặt trước nếu bất kỳ 1 trong 08 bit này lên mức 1. Nội dung tin nhắn ứng với từng bit thay đổi được.

👉 Ghi 2 bit dữ liệu kiểu "bool" đến khối DataBlock DB từ xa bằng tin nhắn SMS, gửi SMS phản hồi lệnh.

👉 Truy xuất trạng thái thiết bị bằng cách gửi tin nhắn SMS (theo cú pháp) đến thiết bị. Hệ thống sẽ kiểm tra và nhắn tin phản hồi thông báo trạng thái của thiết bị (kết nối PLC, giá trị 8 bit đọc và 2 bit ghi).

👉 Gửi tin nhắn SMS cảnh báo khi mất kết nối truyền thông tới PLC, nhắn tin khi kết nối được phục hồi.

👉 Thiết bị được cài đặt bằng phần mềm tiếng Việt trên máy tính qua cổng kết nối USB.

👉 Cài đặt danh sách 05 số điện thoại bằng cú pháp gửi tin nhắn SMS tới thiết bị, SMS phản hồi cho mỗi lệnh cài đặt.

👉 Không cần sử dụng thêm lệnh và các hàm khác để truyền thông trong chương trình PLC. Chỉ cần thêm 1 khối DataBlock DB bất kỳ với 10bit (8bit đọc + 2bit ghi).

 

ĐỌC 8 BIT - GHI 2 BIT TRONG KHỐI DB BẰNG TIN NHẮN SMS

 

A. CẤU HÌNH TRÊN MÁY TÍNH

 

B. CẤU HÌNH TRÊN PLC

 

GỬI SMS ĐẾN ĐIỆN THOẠI

 

Module gửi tin nhắn SMS cho PLC Siemens S7-300/400/1200/1500

Module IoT Gateway cho PLC Siemens S7-300/400/1200/1500, giám sát qua internet: Quý khách liên hệ