Phone: 090 361 2246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp

Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp

   
Chúng tôi nhận thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu. Nhận bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử công nghiêp, máy CNC công nghiệp, thiết bị y tế
Các tin khác:
Khắc phục sự cố PLC 24/7
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart
SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
Tự động hóa Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
Tự Động Hóa Nhà Máy
Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC

</html>