SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo

SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo

   
SCADA giám sát:
- Datalogger, Alarm log, history trend, daily report, monthly report, ...
- Hệ thống CHILLER, COMPPRESSOR
- Hệ thống CO2, HOT WATER
- Hệ thống BOILER, ELECTRICITY
- Hệ thống WATER TREATMENT AND WWTP

 

GIẢI PHÁP SCADA MC WORKS64 CỦA HÃNG MITSHUBISHI ELECTRIC

 

QUAN CẢNH NHÀ MÁY BIA SAPPORO - LONG AN

 

MÀN HÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

MÀN HÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG BOILER

 

 


Các tin khác:
Khắc phục sự cố PLC 24/7
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
Tự động hóa Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
Tự Động Hóa Nhà Máy
Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp
Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC

</html>