Phone: 090 361 2246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Khắc phục sự cố PLC 24/7

Khắc phục sự cố PLC 24/7

   
Khảo sát, khắc phục sự cố các hệ thống tự động hóa PLC, HMI, SCADA 24/7
tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Đáp ứng hầu hết các hãng PLC trên thị trường Việt Nam.
Thời gian xử lý nhanh.

 

Bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến hệ thống tự động hóa PLC, HMI, SCADA?

Gọi ngay cho chúng tôi để được phục vụ 24/7


Các tin khác:
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart
SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
Tự Động Hóa Nhà Máy
Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp
Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC

</html>