Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai

Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai

Ngày đăng:  
Đã xem: lượt

Tự động hóa hệ thống xử lý nước RO - Nhà máy Number One Chu Lai

QUAN CẢNH NHÀ MÁY NUMBER ONE - CHU LAI QUẢNG NAM

 

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, ĐỘNG LỰC


Các tin khác:
Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
SCADA giám sát năng lượng - Nhà máy bia Sapporo
Tự động hóa Hệ thống xử lý nước
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An
Tự Động Hóa Nhà Máy
Thiết kế, sửa chữa điện tử công nghiệp
Tủ điện điều khiển PLC: PCS, DCC, MCC
Cải tạo hệ thống điện điều khiển máy công nghiệp

</html>