090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp

AUTOMATION - Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tự động nhà máy, máy công nghiệp

   
Tư vấn giải pháp nâng cấp, thiết kế, thi công hệ thống điện tự động hóa nhà máy.
Cải tạo, nâng cấp, máy CNC, máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất.

 

1. Nâng cấp máy giặt công nghiệp từ điều khiển bằng vi xử lý sang thiết bị PLC và HMI hãng Delta

 -->   

2. Nâng cấp tủ điện điều khiển máy cắt tự động từ Timer sang PLC

  

 


Các tin khác:
AUTOMATION - Giám sát quản lý năng lượng nhà máy
ELECTRONICS - Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
Thi công hệ thống gọi y tá
ELECTRIC - Cung cấp tủ điện PLC, PCS, DCC, MCC
AUTOMATION - Hệ thống xử lý nước và nước thải
AUTOMATION - Khắc phục sự cố PLC 24/7
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Bia Sài Gòn
Hệ thống xử lý nước RO - Number One Chu Lai
PLC-HMI-SCADA Hệ thống XLNT Nestle Bình An

</html>